Studia podyplomowe pedagogiczne

Zapraszamy Państwa na studia podyplomowe. Studia te, realizowane w Ośrodku Szkoleniowym KURSOR we współpracy z uczelnią wyższą, zapewnią Państwu uzyskanie wysokich kwalifikacji i przewagi na rynku pracy. W ich trakcie nie tylko poznają Państwo zasady organizacji procesu kształcenia w zgodzie z najnowszą wiedzą z zakresu nauk o edukacji, ale również nabędą praktyczne umiejętności projektowania sytuacji edukacyjnych z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych. Wszyscy nasi absolwenci uzyskują nowoczesną wiedzę na temat zarządzania procesem uczenia się uczniów z wykorzystaniem zalet aktywnej nauki w cyfrowym świecie – są więc przygotowani do pracy w nowoczesnej szkole.

Naszą ofertę kierujemy głównie do absolwentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.

Proponowane Państwu kierunki uwzględniają zmiany w podstawie programowej. Program studiów podyplomowych jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU z 2019 r., poz. 1450). Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w grupach zajęć, o których mowa w rozporządzeniu, zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów.

Zobacz: wykaz kierunków • organizacja studiów • zasady rekrutacji • cennik

Partner

[xyz-ips snippet="Pegagogiczne"]