Szkolenia

Sprawdź
ofertę szkoleń

Wybierz kategorię

O nas

Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR rozpoczął swoją działalność w 2002 r. Od początku istnienia charakteryzuje się różnorodnością organizowanych kursów i szkoleń specjalistycznych. Na bieżąco analizujemy potrzeby rynku, w związku z czym programy kursów i oferta szkoleniowa są zawsze aktualne. W ciągu 21 lat działalności ze szkoleń ośrodka skorzystało kilka tysięcy osób.

W naszej ofercie posiadamy szkolenia dla instytucji i administracji publicznej oraz liczne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb klienta. Realizujemy szkolenia otwarte, wyjazdowe, a także w formie zamkniętej (przeprowadzane w danej instytucji).

Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego, zakładami karnymi, aresztami śledczymi, izbami celnymi, ośrodkami i domami pomocy społecznej, miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie, zespołami szkół, uniwersytetami, uczelniami wyższymi oraz z licznymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi. Odbiorcami naszych kursów są zarówno osoby pracujące, jak i bezrobotne. Do głównych uczestników przeprowadzanych szkoleń zaliczamy pracowników urzędów państwowych, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, urzędów miejskich i gminnych, skarbowych, jednostek i zakładów budżetowych, jednostek oświatowych i innych.

Realizujemy kilka projektów finansowanych przez Unię Europejską, której odbiorcami są pracownicy urzędów, osoby bezrobotne oraz niepełnosprawne. Ponadto na zlecenie powiatowych i miejskich urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i centrów pomocy rodzinie przeprowadzamy współfinansowane kursy i szkolenia.

Kadra dydaktyczna naszych szkoleń to wysoko wykwalifikowani specjaliści. Prowadzący szkolenie na co dzień są związani z instytucjami takimi jak: Państwowa Inspekcja Pracy, urzędy skarbowe, regionalne izby obrachunkowe, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie, Naczelna Izba Kontroli, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kuratoria oświaty oraz okręgowe izby radców prawnych.

Zrealizowaliśmy mnóstwo kursów i szkoleń o różnej tematyce. Posiadamy wiele referencji od instytucji z całej Polski, a także pozytywne opinie firm państwowych i prywatnych oraz klientów indywidualnych.

Posiadamy akredytację kuratora oświaty, potwierdzającą wysoką jakość prowadzonych przez nas usług. Wieloletnie doświadczenie, wiedza i ciągły rozwój pozwala na utrzymanie najwyższego poziomu na rynku szkoleniowym.