Szkolenia

Certyfikaty

ISO

Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR posiada certyfikat SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015:

ECDL

Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR jest certyfikowanym Laboratorium Mobilnym ECDL:

TELC

The European Language Certificates (telc), czyli Europejskie Certyfikaty Językowe są wystawiane dla 11 języków na wszystkich poziomach zaawansowania. Egzaminy telc obejmują tematykę życia codziennego oraz zawodowego i są ukierunkowane na sprawdzenie umiejętności komunikowania się.

Od marca 2015 r. Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR posiada licencję na przeprowadzanie egzaminów telc, wystawioną przez Centrum Egzaminacyjne telc w Rzeszowie.

Więcej na temat egzaminów telc można przeczytać na stronie Centrum Egzaminacyjnego telc w Reszowie.