WODN

Awans zawodowy​

W tym dziale znajdziecie Państwo wiedzę dotyczącą zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – posłuży ona do planowania własnego rozwoju zawodowego, dokumentowania warsztatu pracy oraz organizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego i własnego doskonalenia zawodowego w sferze nie tylko materialnej, lecz także intelektualnej i emocjonalnej.

26

Prawo oświatowe w codziennej pracy nauczyciela

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
27

Awans zawodowy wg nowych zasad – nauczyciel początkujący

Liczba godzin:
5 dydaktycznych
Cena:
140
30

Awans zawodowy nauczyciela wspomagającego wg przepisów obowiązujących od 2018 r.

Liczba godzin:
5 dydaktycznych
Cena:
140
31

Opis i analiza sposobu realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130