WODN

Dydaktyczne umiejętności nauczyciela

Doskonalenie zawodowe powinno służyć stymulowaniu rozwoju zawodowego nauczyciela. Formy doskonalenia zawarte w tym dziale uwzględniają potrzeby nauczycieli wynikające z poziomu ich wykształcenia, specjalizacji, stażu pracy oraz specyfiki realizowanych przez nich zajęć edukacyjnych czy też prowadzenia zajęć przedmiotowych. Tematyka kursów wzbogaci wiedzę merytoryczną i metodyczną uczestników – pozwoli na uzupełnienie, pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy oraz na nabycie nowych kompetencji i rozwinięcie już posiadanych.

32

Zindywidualizowane formy wsparcia dziecka/ucznia w szkołach/placówkach

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
33

„Praktycznie” o indywidualizacji nauczania

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
34

Indywidualizacja kształcenia – 7 pomysłów na Twoją lekcję

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
37

Planowanie pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
39

„Znaleźć złoty środek”, czyli jak osiągać cele edukacyjne stosując TIK oraz inne metody aktywizujące

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
40

Od kultury błędu do pedagogiki błędu – czyli sztuka aktywnego uczenia się i ponoszenia porażek

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
41

Myślenie krytyczne jako kompetencja przyszłości

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
42

Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w szkole/placówce

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
43

Dlaczego warto realizować projekty edukacyjne?

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
44

Zasady skutecznej edukacji – jak uczyć, żeby nauczyć?

Liczba godzin:
5 dydaktycznych
Cena:
150
45

Edukacja STEAM z „Laboratoriami przyszłości”

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
46

Warsztat kreatywnego uczenia się i szybkiego zapamiętywania (mnemotechniki)dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i specjalistów w oparciu o neurodydaktykę i kognitywistykę

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
47

Wykorzystanie mnemotechnik w praktyce szkolnej na różnych poziomach kształcenia

Liczba godzin:
5 dydaktycznych
Cena:
150
48

Nowoczesne strategie uczenia się – błyskawiczny kurs szybkiego czytania i technik pamięciowych

Liczba godzin:
15 (3 spotkania x 8h) dydaktycznych
Cena:
450
50

Mindfulness – trening uważności w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
51

Sposoby na poprawę koncentracji uwagi uczniów

Liczba godzin:
5 dydaktycznych
Cena:
150
52

Rola wyobraźni w uczeniu się – jak uczyć, żeby nauczyć?

Liczba godzin:
5 dydaktycznych
Cena:
140
53

Diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży

Liczba godzin:
3 dydaktycznych
Cena:
120
54

Inspiracje wczesnoszkolne – jak pomóc dziecku osiągnąć sukces?

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
56

Mały matematyk – edukacja matematyczna dzieci wg metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
120
57

Edukacja matematyczna w przedszkolu i klasach I-III z darami Froebla wg koncepcji B. Bilewicz „Matematyczny dar”

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
58

Bajka i książka matematyczna w przedszkolu i klasach I-III

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
59

„Odmienna” metoda nauki czytania wg Ireny Majchrzak

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
60

,,Zabawy z farbą” – warsztaty dla nauczycieli

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
150
61

,,Wiosna i Wielkanoc” w działalności plastyczno – technicznej

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
150
63

Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
120
62

,,To już zima i święta” – warsztaty plastyczne dla nauczycieli

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
150
65

Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się?

Liczba godzin:
5 dydaktycznych
Cena:
140
66

Metody aktywizujące i motywujące na zajęciach szkolnych

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
67

Techniki motywujące i angażujące do nauki

Liczba godzin:
5 dydaktycznych
Cena:
140
68

Zaburzenia koncentracji u dzieci i młodzieży

Liczba godzin:
5 dydaktycznych
Cena:
140
69

Metody „przyjazne mózgowi” – jak rozwijać potencjał uczniów   wykorzystując techniki neurodydaktyczne?

Liczba godzin:
5 dydaktycznych
Cena:
140
72

Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

73

Praca z klasą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów

Liczba godzin:
5 dydaktycznych
Cena:
140
74

Wspomaganie w nauce ucznia z trudnościami w uczeniu się

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
75

Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi.Wykorzystanie obszarów alternatywnych.

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
110
76

„Start” dla nauczyciela świetlicy szkolnej

Liczba godzin:
3 dydaktycznych
Cena:
120
77

Aktywna świetlica w szkole – kreatywne pomysły na zabawyi działania świetlicowe

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
78

BANK POMYSŁÓW – czyli inspiracje utworem muzycznym na zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Liczba godzin:
6 dydaktycznych
Cena:
160
79

Wykorzystanie pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
81

Tańczę, tupię, podskakuję – zabawy taneczne z elementami tańców w kręgu

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
83

„Głowa, ręka, noga, brzuch – całe ciało idzie w ruch” – warsztaty z gumą sensoryczną

Liczba godzin:
5 dydaktycznych
Cena:
160
84

Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania dzieci/uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej poprzez wykorzystanie różnych metod gimnastyki tradycyjnej i twórczej

Liczba godzin:
3 dydaktycznych
Cena:
120