WODN

Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji

Nowoczesne technologie informatyczne mogą sprawić, że proces kształcenia będzie ciekawszy, a uczniowie będą mogli osiągnąć znacznie lepsze wyniki w nauce. Każdy nauczyciel powinien być przygotowany do posługiwania się TI w pracy własnej oraz w pracy z uczniami. Formy doskonalenia zawarte w tym dziale oferują w swoich programach treści dotyczące w głównej mierze środków i narzędzi TI, TI jako części składowej warsztatu pracy nauczyciela, znajomości roli i znaczenia wykorzystywania technologii informacyjnej w swoim przedmiocie czy w swoich zajęciach edukacyjnych, aspektów humanistycznych i etyczno-prawnych w dostępie i korzystaniu z nowych technologii. Ich opanowanie przez nauczycieli jest niezbędne w przygotowywaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

119

Technologie informacyjno-komunikacyjne w procesach edukacyjnych

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
150
120

Narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia wykorzystujące technologie informacyjno – komunikacyjne w procesie edukacji

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
150
121

Jak skutecznie korzystać z narzędzi cyfrowych- metody aktywizujące wykorzystujące technologię informacyjno-komunikacyjną

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
150
122

Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
123

Kompetencje cyfrowe uczniów, w tym bezpieczne i skuteczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
150
124

Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
125

Fly Sky – podłoga interaktywna w przedszkolu i szkole

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
126

Podcast, jako potężne narzędzie edukacyjne

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
127

TikTok jako skuteczne narzędzie edukacyjne

Liczba godzin:
3 dydaktycznych
Cena:
130