WODN

Umiejętności psychologiczne i interpersonalne

Pozytywne relacje nauczyciela z uczniami wymagają nie tylko profesjonalnej wiedzy z zakresu zasad i reguł komunikacji interpersonalnej, ale także umiejętności wykorzystywania ich w praktyce dydaktycznej. W tym dziale oferty tematyka form doskonalenia dotyczy kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli w zakresie kompetencji psychologicznych, interpersonalnych i ogólnopedagogicznych, a także kompetencji pragmatycznych, komunikacyjnych, współdziałania, kreatywności, metodycznych, informacyjno-medialnych, moralnych, umiejętności społecznych niezbędnych w pracy nauczyciela takich jak: empatia, asertywność, budowanie autorytetu, umiejętność twórczego rozwiązywania problemów w przypadku występowania konfliktów, umiejętność korzystnej autoprezentacji, szczególnie w warunkach zawodowych.

160

„Poczucie obfitości” nauczyciela – rozwój osobisty

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
161

Samoocena i poczucie własnej wartości w praktyce pedagogicznej

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
162

Kreatywność w pracy nauczyciela/wychowawcy

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
163

Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli – przyczyny, przejawy i profilaktyka

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
164

„Można się palić, ale nie warto się wypalić” – wypalenie zawodowe w pracy dobrego nauczyciela

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
165

Twój głos ma znaczenie – emisja głosu i wymowa

Liczba godzin:
3 dydaktycznych
Cena:
130