WODN

Najpopularniejsze szkolenia

130

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
136

Sytuacje kryzysowe, sposoby i zasoby. Emocje, stres, lęki, depresja – ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Liczba godzin:
5 dydaktycznych
Cena:
140
148

Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
149

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze i akty autoagresji.

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
156

Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować?

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
159

Jak utrzymać dyscyplinę w świetlicy szkolnej? – z poradnika praktyka

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
164

„Można się palić, ale nie warto się wypalić” – wypalenie zawodowe w pracy dobrego nauczyciela

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130